آرمان خواهی

جمعه, ۲۸ تیر ۱۳۹۲، ۰۸:۰۲ ب.ظ

ماهیت رمضان

اسلام دین جامع وکاملی است که به عنوان آخرین شریعت،برای هدایت و رهبری تمامی انسان ها پس از پیامبر خاتم تا قیامت آمده است.اگر نگاه خود را به این دین خاتم،سطحی و یا ناقص کنیم و در واقع برخورد سلیقه ای با آن داشته باشیم  و آنرا تکه تکه کرده و "نومن ببعض و نکفر ببعض"شویم،در واقع از عامل هدایت روی زمین غافل شده ایم و در این حالت،دیگر تقرب نه تنها ممکن،بلکه راه رسیدن به آن هر روز سخت تر خواهد شد.

از موضوعاتی که مبتلا به جامعه امروز ماست،نوعی نگاه تفکیک آمیز به حق الله و حق الناس است،نوعی نگاه غلط که راه نزدیکی به خالق هرگز از خدمت به خلق نمی گذرد،بلکه اساسا راه رسیدن به خالق،انجام یک سری اعمال عبادی خاص و فردی بین "انسان" و "خداوند" است.در این نوع تفکر با نگاهی کاریکاتور مانند،شخص بیشترین حساسیت ها را برای انجام اعمال عبادی و فردی خویش مانند خواندن نماز اول وقت و یا سالی چند بار به زیارت معصومین رفتن را به کار میگیرد،اما هرجا پای حق الناس و مردم به میدان بیاید،آنرا کاملا از حق الله جدا کرده و کمتریت حساسیتی به خرج نمی دهد.در طول تاریخ،فقط دو گروه در برابر انبیا ایستادند:1.مشرکین 2.مترفین   تفکر نامبرده شامل همان گروه مترفین می شود که اصالت برای آنان جز قدرت،ثروت و یا شهوت چیز دیگری نیست.

اما اگر به متون دینی خود نگاهی بیندازیم کاملا در هم آمیختگی حق خداوند و حق مردم،همچنین خدمت به خلق و سیر الی الله را می بینیم.اگر به قرآن می نگریم باید در کنار "اقیموا الصلاة" به "و اتوا الزکاة" هم توجه کنیم.اگر به احادیث می اندیشیم،باید در کنار  "نماز ستون دین است" به "هر کس صبح کند در حالیکه اهتمام به امور مسلمین نداشته باشد مسلمان نیست" هم فکرکنیم. یکی از شواهد این مدعا(نگاه توامان اسلام به حقیقت و حقوق)،دعای پس از نمازهای یومیه ای است که در ماه مبارک رمضان به آن توصیه شده است،آنجا که پس از معنویت نماز،در دعا می خوانیم:"خدایا تمام فقیران را غنی کن،تمام مریضان را شفا بده،تمام گرسنگان را سیر کن،دین تمام بدهکاران را ادا کن و ..." از این دعا اینگونه نتیجه می گیریم که اسلام از تمامی فرصت ها،برای دعوت به عدالت اجتماعی استفاده می کند،چرا که عدالت اقتضا می کند که هیچکس فقیر نباشد،مریض نباشد،مدیون نباشد،عریان نباشد و ...

در سوره ماعون،بی توجهی به حقوق یتیمان و فریاد نزدن و ترغیب نکردن جامعه به خاطر گرسنگی گرسنگان،مقارن با تکذیب دین و بی دینی آمده است.در قران آنجا که می خوانیم:"ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین" به وضوح گره زدن حقوق خداوند و مستضعفین را مشاهده می کنیم.

اهتمام به امور یکدیگر و توجه به مسائل و مشکلات جامعه آنقدر مهم است که از نظر امام رضا(ع) معیار شیعه بودن یا نبودن قرار می گیرد.آنجا که وقتی عده ای از اصحاب،به دیدار امام رضا(ع) می روند و حضرت پس از حدود 6 ماه معطلی آنان را به حضور می پذیرند،امام در جواب چرایی به حضور نپذیرفتن آنان می پرسند:آیا در شهر شما ثروتمندانتان هر روز از فقرایتان خبر می گیرند؟گفتند نه.پرسیدند آیا هفته ای یکبار هم از هم خبر می گیرند؟گفتند نه.پرسیدند آیا اگر لباس اضافی در خانه داشته باشید آنرا به کسانی که ندارند انتقال می دهید؟گفتند نه،امام(ع)پس از آن فرمودند:پس شما شیعه ما نیستید محب هستید و دیگر هیچوقت ادعای شیعه بودن نکنید...شیعه که هیچ،آیا ما محب هم هستیم؟

 

اللهم ما بنا من نعمت فمنک...


نوشته شده توسط هادی مسعودی
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

ماهیت رمضان

جمعه, ۲۸ تیر ۱۳۹۲، ۰۸:۰۲ ب.ظ

اسلام دین جامع وکاملی است که به عنوان آخرین شریعت،برای هدایت و رهبری تمامی انسان ها پس از پیامبر خاتم تا قیامت آمده است.اگر نگاه خود را به این دین خاتم،سطحی و یا ناقص کنیم و در واقع برخورد سلیقه ای با آن داشته باشیم  و آنرا تکه تکه کرده و "نومن ببعض و نکفر ببعض"شویم،در واقع از عامل هدایت روی زمین غافل شده ایم و در این حالت،دیگر تقرب نه تنها ممکن،بلکه راه رسیدن به آن هر روز سخت تر خواهد شد.

از موضوعاتی که مبتلا به جامعه امروز ماست،نوعی نگاه تفکیک آمیز به حق الله و حق الناس است،نوعی نگاه غلط که راه نزدیکی به خالق هرگز از خدمت به خلق نمی گذرد،بلکه اساسا راه رسیدن به خالق،انجام یک سری اعمال عبادی خاص و فردی بین "انسان" و "خداوند" است.در این نوع تفکر با نگاهی کاریکاتور مانند،شخص بیشترین حساسیت ها را برای انجام اعمال عبادی و فردی خویش مانند خواندن نماز اول وقت و یا سالی چند بار به زیارت معصومین رفتن را به کار میگیرد،اما هرجا پای حق الناس و مردم به میدان بیاید،آنرا کاملا از حق الله جدا کرده و کمتریت حساسیتی به خرج نمی دهد.در طول تاریخ،فقط دو گروه در برابر انبیا ایستادند:1.مشرکین 2.مترفین   تفکر نامبرده شامل همان گروه مترفین می شود که اصالت برای آنان جز قدرت،ثروت و یا شهوت چیز دیگری نیست.

اما اگر به متون دینی خود نگاهی بیندازیم کاملا در هم آمیختگی حق خداوند و حق مردم،همچنین خدمت به خلق و سیر الی الله را می بینیم.اگر به قرآن می نگریم باید در کنار "اقیموا الصلاة" به "و اتوا الزکاة" هم توجه کنیم.اگر به احادیث می اندیشیم،باید در کنار  "نماز ستون دین است" به "هر کس صبح کند در حالیکه اهتمام به امور مسلمین نداشته باشد مسلمان نیست" هم فکرکنیم. یکی از شواهد این مدعا(نگاه توامان اسلام به حقیقت و حقوق)،دعای پس از نمازهای یومیه ای است که در ماه مبارک رمضان به آن توصیه شده است،آنجا که پس از معنویت نماز،در دعا می خوانیم:"خدایا تمام فقیران را غنی کن،تمام مریضان را شفا بده،تمام گرسنگان را سیر کن،دین تمام بدهکاران را ادا کن و ..." از این دعا اینگونه نتیجه می گیریم که اسلام از تمامی فرصت ها،برای دعوت به عدالت اجتماعی استفاده می کند،چرا که عدالت اقتضا می کند که هیچکس فقیر نباشد،مریض نباشد،مدیون نباشد،عریان نباشد و ...

در سوره ماعون،بی توجهی به حقوق یتیمان و فریاد نزدن و ترغیب نکردن جامعه به خاطر گرسنگی گرسنگان،مقارن با تکذیب دین و بی دینی آمده است.در قران آنجا که می خوانیم:"ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین" به وضوح گره زدن حقوق خداوند و مستضعفین را مشاهده می کنیم.

اهتمام به امور یکدیگر و توجه به مسائل و مشکلات جامعه آنقدر مهم است که از نظر امام رضا(ع) معیار شیعه بودن یا نبودن قرار می گیرد.آنجا که وقتی عده ای از اصحاب،به دیدار امام رضا(ع) می روند و حضرت پس از حدود 6 ماه معطلی آنان را به حضور می پذیرند،امام در جواب چرایی به حضور نپذیرفتن آنان می پرسند:آیا در شهر شما ثروتمندانتان هر روز از فقرایتان خبر می گیرند؟گفتند نه.پرسیدند آیا هفته ای یکبار هم از هم خبر می گیرند؟گفتند نه.پرسیدند آیا اگر لباس اضافی در خانه داشته باشید آنرا به کسانی که ندارند انتقال می دهید؟گفتند نه،امام(ع)پس از آن فرمودند:پس شما شیعه ما نیستید محب هستید و دیگر هیچوقت ادعای شیعه بودن نکنید...شیعه که هیچ،آیا ما محب هم هستیم؟

 

اللهم ما بنا من نعمت فمنک...
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۲/۰۴/۲۸
هادی مسعودی

نظرات  (۴)

با سلام

به وبلاگ حقیر سر بزنید و 2 نامه را که نوشته ایم در صورت امکان امضاء کرده و به دیگر دوستان فضای مجازی نیز اطلاع دهید که امضاء کنند. نامه اول خطاب به دکتر احمدی نژاد و تقدیر از زحمات 8 ساله ایشان می باشد. نامه دوم خطاب به رییس قوه قضائیه در راستای محاکمه فتنه گران دروغگوی سال88 و دشمنان رای ملت می باشد که متاسفانه 4 سال است به دلایل نامشخص به تاخیر افتاده است. منتظر حضور و همکاری شماسلام ورحمت الله.
ای بابا همین دیگه همین نکفر ببعض ها دهن مارو سرویس کرده! عقیده های کاریکاتوری...
اللهم اصلح....
۱۱ مرداد ۹۲ ، ۱۸:۵۶ مهدی اکبرآبادی

با سلام

شب قدر 21 رمضان شما مقابل حسینیه سیدالشهدا با مقوا نویسهایی علیه فقر و تبعیض فریاد می زدید اما در همان زمان داخل حسینیه برای فقرا و محرومان صدقه جمع می کردند در همین حین مقایسه ای کردم و از روش شما بیزاری جستم چراکه اگر فلان مسئول ستم و ظلم کرده اگر ساز و کار قانونی برای برخورد وجود دارد که با روش قانونی از ایشان شکایت کنید و حق مظلوم را از ظالم بگیرید و اگر سازو کار قانونی مناسب وجود ندارد به دنبال ایجاد سازو کار قانونی مناسب باشید و اگر عمرتان کفاف نمی کند به روش حسینیه سیدالشهدا عمل کنید وگرنه فکر کنم انرزیتان را هدر می دهید

پاسخ:
سلام بر برادرم.ما هم به ضعف سیستم اعتقاد داریم و هم به ظلم مسئولین.مسئولین بی کفایتی که در جمهوری اسلامی،به سبک نیویورک مدیریت می کنند،کسانی که لایق این پست ها نیستند اما می پذیرند،کسانی که از دید امام(ره) خائن اند و ملعون.ما با یک نوع روش مدیریت نهادینه شده مشکل داریم.اعمال فردی و شخصی را هم مقدمه مسائل اصلی اسلام یعنی قیام لله می دونیم.سینه زنی و گریه برای ائمه اگر برای راه اصلی نباشد ارزشی ندارد.ما اعتقاد داریم اساسا اسلام برای رسیدگی به حال مستضعفین آمده است،با 4 تا صدقه جمع کردن رسالت ما انجام نمیشه،در این راه باید خون داد برادر.یا علی
۱۴ مرداد ۹۲ ، ۱۸:۳۱ مهدی اکبرآبادی

 

سراپا اگر زرد و پژمرده‌ایم/ ولی دل به پاییز نسپرده‌ایم

چو گلدان خالی لب پنجره/ پر از خاطرات ترک خورده‌ایم

اگر داغ دل بود ما دیده‌ایم/ اگر خون دل بود ما خورده‌ایم

اگر دشنه دشمنان، گردنیم/ اگر خنجر دوستان گرده‌ایم

اگر دل دلیل است آورده‌ایم/ اگر داغ، شرط است ما برده‌ایم

گواهی بخواهید اینک گواه/ همین زخم‌هایی که نشمرده‌ایم

دلی سربلند و سری سر به ‌زیر/ از این دست عمری به‌ سر برده‌ایم

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی