آرمان خواهی

چهارشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۵، ۰۷:۵۴ ب.ظ

حداقل به گناهان و ناکارمدی های خود افتخار نکنید...

 رسول خدا صلی الله علیه وآله می فرمایند: «چهار چیز در گناه بدتر از خود گناه است: کوچک شمردن گناه، افتخار کردن به آن، خوشحالی از آن و اصرار کردن به آن.»(خصال صدوق، ج 1،ص 115)


این افتخار کردن به گناه بد چیزی است که امروز گریبان برخی مسئولین شهری را گرفته است. مثلا به این سخنان محمدرضا هاجری_عضو شورای شهر شیراز_ دقت کنید:


«به اعتراف کارشناسان، بزرگان و فرزانگان و متخصصین ژرف‌اندیش کشور، شورا و شهرداری شیراز همچون ستاره‌ای درخشان در اوج رکود، تورم، بیکاری، تحریم‌ها، تهدیدها و فشارها در عرصه سازندگی و عمران و آبادی شهر مقدس شیراز موفق و همچنان در حال درخشش است.


وی افزود: نظرسنجی‌ها نشان از جلوداری شهرداری شیراز در عمران و آبادی دارد و امید واقعی به آینده شهر را در دل‌ها ایجاد کرده اگرچه شعار آن را دیگران و مدعیان می‌دهند اما صحنه اقدام و عمل به شهرداری سپرده‌شده است. شجاعت و روحیه جهادی و انقلابی شورا و شهرداری در بودجه‌بندی آن‌هم پس از تهران و مشهد در رتبه سوم نشان از کارآمدی، مردم‌داری و خدمتگزاری بدون شعار و حاشیه دارد و ادامه خواهد داشت.»


البته این خودستایی ها و خود گوییم و خود بخندیم در شورای شهر زیاد به چشم می آید؛ اما به واقع سوالی که برای ما پیش می آید این است که جناب هاجری این سخنان را بر چه اساسی عنوان می کنند؟ باعث تأسف است که یک مدیر شهری هنوز نمیداند تصویب بودجه های نجومی در شهرداری جزء نقاط ضعف آنان است نه نقطه قوت! تصویب بودجه چندهزار میلیاردی و تأمین آن از روش های نامشروعی چون تراکم فروشی و یا تجاری سازی در شهر، نه تنها یک افتخار نیست بلکه لکه ننگی است بر دامان تمام شهرداری های کشور.


اینکه ایشان می فرمایند عملکرد شورای شهر و شهرداری موفق و در حال درخشش است، جز این روایت را متبادر نمی کند: رسول خدا صلی الله علیه وآله می فرمایند: «چهار چیز در گناه بدتر از خود گناه است: کوچک شمردن گناه، افتخار کردن به آن، خوشحالی از آن و اصرار کردن به آن.»(خصال صدوق، ج 1،ص 115)


نکته بعد آنکه ای کاش ایشان دقیق توضیح دهند که شورا و شهرداری شیراز در راستای رسالت و وظایف خود در این شهر چه کرده اند؟ چه قدمی در راستای کاهش شکاف طبقاتی، رفع فقر، پیشرفت متوازن، توزیع عادلانه امکانات و ثروت و ... برداشته اند؟ آنچه که میبینم ادامه روند گذشته است؛ متأسفانه این دوره شورا هم در رفع فقر و ریشه کن کردن تبعیض و حل معضل ترافیک و سوق دادن شیراز به سمت هویت اصیل خود ناتوان و ناموفق بوده است.


جالب است که شورا چند روز پیش ساخت برجی 110 متری برای هویت بخشی به شیراز را تصویب کرد؛ گویی شیراز شهر بی  هویتی است که از زیر بوته سبز شده است؛ انگار نه انگار که شیراز سومین حرم اهل ییت است و پیشرفتش باید بر مبنای شأنش و حول محور شاهچراغ باشد.


چند روز پیش هم جناب حقدل_رئیس شورا_ در نطقی جالب توجه گفته بود شورا توانسته است شکاف بین شمال و جنوب شهر را از بین ببرد...!!!


این خودستایی ها که برگرفته از نوعی اعتماد به نفس کاذب است را بگذارید کنار اظهارت شهردار محترم شیراز در روز پنجشنبه که گفتند: به جرات می‌گویم در سیستم مدیریتی شهرداری فسادی وجود ندارد!!!


اینکه اعضای شورای شهر و شهردار محترم در کجا به سر می برند و در چه فضایی سیر می کنند، معمایی بس مهم و قابل تأمل است...


آیا این اظهارات، فرار رو به جلوی اعضای شورای شهر شیراز و شهردار محترم از عملکرد غیرقابل قبول جهت پوشش و ماستمالی ناکارآمدی شورای چهارم و عملکرد شهرداری نیست؟
نوشته شده توسط هادی مسعودی
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

حداقل به گناهان و ناکارمدی های خود افتخار نکنید...

چهارشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۵، ۰۷:۵۴ ب.ظ

 رسول خدا صلی الله علیه وآله می فرمایند: «چهار چیز در گناه بدتر از خود گناه است: کوچک شمردن گناه، افتخار کردن به آن، خوشحالی از آن و اصرار کردن به آن.»(خصال صدوق، ج 1،ص 115)


این افتخار کردن به گناه بد چیزی است که امروز گریبان برخی مسئولین شهری را گرفته است. مثلا به این سخنان محمدرضا هاجری_عضو شورای شهر شیراز_ دقت کنید:


«به اعتراف کارشناسان، بزرگان و فرزانگان و متخصصین ژرف‌اندیش کشور، شورا و شهرداری شیراز همچون ستاره‌ای درخشان در اوج رکود، تورم، بیکاری، تحریم‌ها، تهدیدها و فشارها در عرصه سازندگی و عمران و آبادی شهر مقدس شیراز موفق و همچنان در حال درخشش است.


وی افزود: نظرسنجی‌ها نشان از جلوداری شهرداری شیراز در عمران و آبادی دارد و امید واقعی به آینده شهر را در دل‌ها ایجاد کرده اگرچه شعار آن را دیگران و مدعیان می‌دهند اما صحنه اقدام و عمل به شهرداری سپرده‌شده است. شجاعت و روحیه جهادی و انقلابی شورا و شهرداری در بودجه‌بندی آن‌هم پس از تهران و مشهد در رتبه سوم نشان از کارآمدی، مردم‌داری و خدمتگزاری بدون شعار و حاشیه دارد و ادامه خواهد داشت.»


البته این خودستایی ها و خود گوییم و خود بخندیم در شورای شهر زیاد به چشم می آید؛ اما به واقع سوالی که برای ما پیش می آید این است که جناب هاجری این سخنان را بر چه اساسی عنوان می کنند؟ باعث تأسف است که یک مدیر شهری هنوز نمیداند تصویب بودجه های نجومی در شهرداری جزء نقاط ضعف آنان است نه نقطه قوت! تصویب بودجه چندهزار میلیاردی و تأمین آن از روش های نامشروعی چون تراکم فروشی و یا تجاری سازی در شهر، نه تنها یک افتخار نیست بلکه لکه ننگی است بر دامان تمام شهرداری های کشور.


اینکه ایشان می فرمایند عملکرد شورای شهر و شهرداری موفق و در حال درخشش است، جز این روایت را متبادر نمی کند: رسول خدا صلی الله علیه وآله می فرمایند: «چهار چیز در گناه بدتر از خود گناه است: کوچک شمردن گناه، افتخار کردن به آن، خوشحالی از آن و اصرار کردن به آن.»(خصال صدوق، ج 1،ص 115)


نکته بعد آنکه ای کاش ایشان دقیق توضیح دهند که شورا و شهرداری شیراز در راستای رسالت و وظایف خود در این شهر چه کرده اند؟ چه قدمی در راستای کاهش شکاف طبقاتی، رفع فقر، پیشرفت متوازن، توزیع عادلانه امکانات و ثروت و ... برداشته اند؟ آنچه که میبینم ادامه روند گذشته است؛ متأسفانه این دوره شورا هم در رفع فقر و ریشه کن کردن تبعیض و حل معضل ترافیک و سوق دادن شیراز به سمت هویت اصیل خود ناتوان و ناموفق بوده است.


جالب است که شورا چند روز پیش ساخت برجی 110 متری برای هویت بخشی به شیراز را تصویب کرد؛ گویی شیراز شهر بی  هویتی است که از زیر بوته سبز شده است؛ انگار نه انگار که شیراز سومین حرم اهل ییت است و پیشرفتش باید بر مبنای شأنش و حول محور شاهچراغ باشد.


چند روز پیش هم جناب حقدل_رئیس شورا_ در نطقی جالب توجه گفته بود شورا توانسته است شکاف بین شمال و جنوب شهر را از بین ببرد...!!!


این خودستایی ها که برگرفته از نوعی اعتماد به نفس کاذب است را بگذارید کنار اظهارت شهردار محترم شیراز در روز پنجشنبه که گفتند: به جرات می‌گویم در سیستم مدیریتی شهرداری فسادی وجود ندارد!!!


اینکه اعضای شورای شهر و شهردار محترم در کجا به سر می برند و در چه فضایی سیر می کنند، معمایی بس مهم و قابل تأمل است...


آیا این اظهارات، فرار رو به جلوی اعضای شورای شهر شیراز و شهردار محترم از عملکرد غیرقابل قبول جهت پوشش و ماستمالی ناکارآمدی شورای چهارم و عملکرد شهرداری نیست؟


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۵/۰۵/۱۳
هادی مسعودی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی