آرمان خواهی

چهارشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۵، ۰۷:۵۳ ب.ظ

همه ما را زندانی کنید...

چه حکایت تلخی داریم این روزها، عجب اوضاع عجیبی است؛ متأسفانه جو امنیتی چنان بر فضای کشور مستولی شده است، که میبینیم عملا زیر چکمه های این نگاه سنگین، «مردم» در حال ذبح شدن هستند. مردمی که قرار بود خود عاملان ایجاد و بقای انقلاب باشند، مردمی که بر اساس نگاه امام روح اله، قرار بود با نظارت و مشارکت و آگاهی، خود متضمن امنیت در جامعه شوند، امروز به راحتی و با چهره ای حق به جانب، قربانی تأمین امنیت جامعه شده اند.


بله، ما ساواک و تمامى سازمانهاى امنیتى ضد مردمى را منحل خواهیم کرد. آگاهى مردم و مشارکت و نظارت و همگامى آنها با حکومت منتخب خودشان، خود بزرگترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه خواهد بود. صحیفه امام ج 4 صفحه 248


تعداد زیادی کامیون دار در کشور نسبت به وضعیت فساد موجود در سیستم حمل و نقل اعتراض می کنند، کسی پاسخشان نمی دهد، تحصن می کنند، این بار جوابشان را با بازداشت «لیدرشان» می دهند، برای ادامه اعتراض نسبت به فساد در کشور شروع به برگزاری دعاهای توسل می کنند، زمانیکه در سیرجان دعای توسل را برگزار کرده و سیدِ کامیون داران بر منبر رفته و علیه این سیستم فاسد و رشوه خوارِ حمل و نقل سخنرانی می کند، او را بازداشت کرده و یک ماه در بازداشت موقت نگه می دارند. بعداً خبر می رسد دادگاه سید برگزار شد و او با اتهام های مختلف مانند تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و ...(برچسبی که حدودا بر تمام مصلحان و عدالتخوهان می چسبد) به یک سال حبس تعزیری محکوم می شود!


جالب است به خدا، کسی که با شعار اصلاح در سیستم جمهوری اسلامی و برای دفاع از کارآمدی این نظام، قدم در عرصه اجتماع گذاشته، از زن و بچه اش گذشته، جانش را به خطر انداخته و نپذیرفته که مانند بسیاری دیگر بی درد و دغدغه در خانه اش بنشیند، نخواسته رشوه دهد، نتوانسته ضربه به نظام از بابت این فسادها را تحمل کند؛ او را زندانی می کنند و عوامل و علل تولید فساد را وا می گذارند.


این اقدام قوه قضائیه، پیامی روشن خطاب به تمام مصلحان و عدالتخواهان کشور بود: «با سید میثم صفائیان، لیدر کامیون داران اینگونه برخورد کردیم تا گربه را در حجله بکشیم؛ به درِ سید میثم گفتیم تا دیوارِ شما شصتش خبردار شود، اگر بخواهید علیه فساد در جمهوری اسلامی فعلی، قیام کنید و تجمع راه بیندازید و تحصن کنید و توسل برگزار نمائید و ... بدانید که باید طعم زندان و حبس را هم بچشید، حتی اگر انگیزه شما دفاع از اصول و آرمان های انقلاب باشد، مهم نیست، مهم این است که ما با هر روشی و از هر راهی بدنبال تأمین امنیت نظام مقدس جمهوری اسلامی هستیم!


اما زهی خیال باطل؛ ما فرزندان انقلاب اسلامی هستیم، نه جمهوری اسلامی. متولیان امر اگر فکر می کنند می توانند با اینگونه برخوردها مقابل جنبش ها و نهضت های اجتماعی ایستاده و آن را مهار کنند، در گمراهی بزرگی قرار دارند؛ پای این انقلاب خون 250 هزار شهید ریخته نشد که در روز روشن عدالتخواهان را گرفته و مفسدین را رها کنند،،،،

اگر این حبس ها و شلاق هایی که پاسخ معترضین به وضع موجود و مظلومان و عدالت طلبان میشود ؛ با بهانه تامین امنیت است که تعارف را کنار بگذارید و کار را یک سره کنید:

استان های محروم کهگیلویه و بویر احمد،هرمزگان،سیستان و بلوچستان،خوزستان و کارتن خواب ها و فعله ها و بیکاران و معلمان و پرستاران و دانشجویان و ...و نویسنده این مطلب را یک بار و برای همیشه در بند کنید،تمام بشود برود پی کارش و امنیت کامل برقرار بشود!


توجه داشته باشند که مبادا من یکوقت یک کلمه برخلاف مقررات اسلام بگویم. اعتراض کنند، بنویسند... الآن وقت این است که همه اینها مواظبت کنند خودشان [را]. مواظبت کنند در اینکه یک قدم کج نگذارند؛ و اسلام را حفظ کنند. صورت اسلام را آنطورى که هست نشان بدهند. و اگر خداى نخواسته یک کسى پیدا شد که یک کار خلاف کرد، اعتراض کنند مردم؛ مردم همه به او اعتراض کنند که آقا چرا این کار را مى‏کنى. در صدر اسلام هست که عمر وقتى که گفت- در منبر بود- که اگر من یک کارى کردم شماها چه بکنید. یک عربى شمشیرش را کشید گفت ما با این، با این شمشیر راستش مى‏کنیم. باید اینطور باشد. باید مسلمان اینطور باشد که اگر- هر که مى‏خواهد باشد، خلیفه مسلمین و عرض بکنم هر که مى‏خواهد باشد- اگر دید پایش را کنار گذاشت، شمشیرش را بکشد که پایت را راست بگذار ... صحیفه امام جلد 8 صفحه 8 
نوشته شده توسط هادی مسعودی
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

همه ما را زندانی کنید...

چهارشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۵، ۰۷:۵۳ ب.ظ

چه حکایت تلخی داریم این روزها، عجب اوضاع عجیبی است؛ متأسفانه جو امنیتی چنان بر فضای کشور مستولی شده است، که میبینیم عملا زیر چکمه های این نگاه سنگین، «مردم» در حال ذبح شدن هستند. مردمی که قرار بود خود عاملان ایجاد و بقای انقلاب باشند، مردمی که بر اساس نگاه امام روح اله، قرار بود با نظارت و مشارکت و آگاهی، خود متضمن امنیت در جامعه شوند، امروز به راحتی و با چهره ای حق به جانب، قربانی تأمین امنیت جامعه شده اند.


بله، ما ساواک و تمامى سازمانهاى امنیتى ضد مردمى را منحل خواهیم کرد. آگاهى مردم و مشارکت و نظارت و همگامى آنها با حکومت منتخب خودشان، خود بزرگترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه خواهد بود. صحیفه امام ج 4 صفحه 248


تعداد زیادی کامیون دار در کشور نسبت به وضعیت فساد موجود در سیستم حمل و نقل اعتراض می کنند، کسی پاسخشان نمی دهد، تحصن می کنند، این بار جوابشان را با بازداشت «لیدرشان» می دهند، برای ادامه اعتراض نسبت به فساد در کشور شروع به برگزاری دعاهای توسل می کنند، زمانیکه در سیرجان دعای توسل را برگزار کرده و سیدِ کامیون داران بر منبر رفته و علیه این سیستم فاسد و رشوه خوارِ حمل و نقل سخنرانی می کند، او را بازداشت کرده و یک ماه در بازداشت موقت نگه می دارند. بعداً خبر می رسد دادگاه سید برگزار شد و او با اتهام های مختلف مانند تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و ...(برچسبی که حدودا بر تمام مصلحان و عدالتخوهان می چسبد) به یک سال حبس تعزیری محکوم می شود!


جالب است به خدا، کسی که با شعار اصلاح در سیستم جمهوری اسلامی و برای دفاع از کارآمدی این نظام، قدم در عرصه اجتماع گذاشته، از زن و بچه اش گذشته، جانش را به خطر انداخته و نپذیرفته که مانند بسیاری دیگر بی درد و دغدغه در خانه اش بنشیند، نخواسته رشوه دهد، نتوانسته ضربه به نظام از بابت این فسادها را تحمل کند؛ او را زندانی می کنند و عوامل و علل تولید فساد را وا می گذارند.


این اقدام قوه قضائیه، پیامی روشن خطاب به تمام مصلحان و عدالتخواهان کشور بود: «با سید میثم صفائیان، لیدر کامیون داران اینگونه برخورد کردیم تا گربه را در حجله بکشیم؛ به درِ سید میثم گفتیم تا دیوارِ شما شصتش خبردار شود، اگر بخواهید علیه فساد در جمهوری اسلامی فعلی، قیام کنید و تجمع راه بیندازید و تحصن کنید و توسل برگزار نمائید و ... بدانید که باید طعم زندان و حبس را هم بچشید، حتی اگر انگیزه شما دفاع از اصول و آرمان های انقلاب باشد، مهم نیست، مهم این است که ما با هر روشی و از هر راهی بدنبال تأمین امنیت نظام مقدس جمهوری اسلامی هستیم!


اما زهی خیال باطل؛ ما فرزندان انقلاب اسلامی هستیم، نه جمهوری اسلامی. متولیان امر اگر فکر می کنند می توانند با اینگونه برخوردها مقابل جنبش ها و نهضت های اجتماعی ایستاده و آن را مهار کنند، در گمراهی بزرگی قرار دارند؛ پای این انقلاب خون 250 هزار شهید ریخته نشد که در روز روشن عدالتخواهان را گرفته و مفسدین را رها کنند،،،،

اگر این حبس ها و شلاق هایی که پاسخ معترضین به وضع موجود و مظلومان و عدالت طلبان میشود ؛ با بهانه تامین امنیت است که تعارف را کنار بگذارید و کار را یک سره کنید:

استان های محروم کهگیلویه و بویر احمد،هرمزگان،سیستان و بلوچستان،خوزستان و کارتن خواب ها و فعله ها و بیکاران و معلمان و پرستاران و دانشجویان و ...و نویسنده این مطلب را یک بار و برای همیشه در بند کنید،تمام بشود برود پی کارش و امنیت کامل برقرار بشود!


توجه داشته باشند که مبادا من یکوقت یک کلمه برخلاف مقررات اسلام بگویم. اعتراض کنند، بنویسند... الآن وقت این است که همه اینها مواظبت کنند خودشان [را]. مواظبت کنند در اینکه یک قدم کج نگذارند؛ و اسلام را حفظ کنند. صورت اسلام را آنطورى که هست نشان بدهند. و اگر خداى نخواسته یک کسى پیدا شد که یک کار خلاف کرد، اعتراض کنند مردم؛ مردم همه به او اعتراض کنند که آقا چرا این کار را مى‏کنى. در صدر اسلام هست که عمر وقتى که گفت- در منبر بود- که اگر من یک کارى کردم شماها چه بکنید. یک عربى شمشیرش را کشید گفت ما با این، با این شمشیر راستش مى‏کنیم. باید اینطور باشد. باید مسلمان اینطور باشد که اگر- هر که مى‏خواهد باشد، خلیفه مسلمین و عرض بکنم هر که مى‏خواهد باشد- اگر دید پایش را کنار گذاشت، شمشیرش را بکشد که پایت را راست بگذار ... صحیفه امام جلد 8 صفحه 8 


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۵/۰۵/۱۳
هادی مسعودی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی