۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

انقلاب اسلامی ایران-250000 شهید-استقلال-آزادی-حکومت عدل علی-عدل علی-عدالت-عدالت-روحانیت-مسئولیت-مسئولیت؟مسئولین-مسئولین بی درد-مسئولین بی درد اهل نماز شب-مسئولیت بالاتر-حقوق بیشتر-حقوق بیشتر،مسئولیت بالاتر-هر روز تکنوکرات تر-شکاف طبقاتی-هر روز بیشتر-مسئولین-هر روز فربه تر-شکم گرسنه-شکم برآمده-پیشرفت-بالا شهر-آدم-فقط بالا شهر-حیات-حق-بالا شهر-خانه-کاخ-قصر-برج-ویلا-خانه-خرابه-بیغوله-اجاره-تخلیه-پول-وعظ-پول-موعظه-کار دیگر-مسئولین-ستمکار-امروز؟-پاداش 45 میلیون-به کی؟-به من؟-به ما؟-نه به او-به شهردار-شهردار-خانه-بلوار نیایش-شهردار-عدالت؟بی معنی-رویای گدایان-شهردار-بیت المال-میل؟خیر-حیف؟آری-حق الناس-مهم نیست-کار تشریفاتی-شعار سال-سر در ادارات-کلیشه-روزمره-سرد-خشک-فقط من-خودم-حزبم-جناحم-بقیه-مریضن-بقیه-کم سوادن-بقیه-لبوفروشن-بقیه-...-امام؟پیوست به تاریخ-قرآن؟-آب طلا-طاقچه-تمدن اسلامی-پوزخند-حکومت اسلامی-تمسخر-بازیچه-آقازاده-سرمایه پرست-پول پرست-خدا؟-خدا؟-خدا؟-سکوت-سکوت-توجیه-دفاع-دفاع-سکوت...

هنگامی که خبر اختصاص پاداش 45 میلیونی به شهردار شیراز و 9 میلیون به معاونین ایشان و تسلسل وار تا دیگر معاونین شهردار(حدود 350 میلیون) توسط شورای شهر شیراز به گوشم رسید،کلمات بالا در ذهنم نقش بست.قضاوت با شما؛در نظامی که مهم ترین شعارش عدالت اجتماعی است؛در نظامی که الگویش علی(ع) است؛همان کسی که گفت من شرم دارم که سیر بخوابم چرا که میترسم احدی تحت لوای حکومت اسلامی گرسنه باشد؛علی(ع) فرمود:"هیچ فقیری گرسنه نماند مگر آنکه توانگری از دادن حق او ممانعت کرد."

پاداش به شهردار؛چرا؟بر چه معیاری؟بر اساس کدام قدم در راه عدالت؟بر اساس کدام برنامه؟راستی؛مگر پول مردم،ارث پدری است؟؟؟!!!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۳ ، ۲۲:۲۰
هادی مسعودی